Logopedia dziecięca i neurologopedia 

 

Skuteczna komunikacja z drugim człowiekiem to jeden z najważniejszych aspektów naszego życia. Praca logopedyczna to dla nas misja, bo wiemy, że możliwość wyrażenia myśli, emocji i poczucie bycia zrozumianym to wartości nie do przecenienia. 

Prowadzimy diagozę i terapię logopedyczną dzieci oraz terapię neurologopedyczną osób dorosłych.

W czym pomagamy?

  • opóźniony rozwój mowy
  • zaburzenia artykulacji – wady wymowy
  • niedokształcenie mowy towarzyszące zaburzeniom i wadom rozwojowym (m.in. autyzm, afazja rozwojowa, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce)
  • zaburzenia mowy towarzyszące chorobom neurologicznym (afazja, dyzartria, choroby neurodegeneracyjne)
  • zaburzenia połykania – dysfagia

Jak się przygotować do pierwszej wizyty? 

Jeśli posiadasz – przygotuj aktualne wyniki badań specjalistycznych (np. laryngolog, neurolog, audiolog, foniatra)