dr n.med.Joanna Zimmer-Nowicka

otolaryngolog, specjalista foniatra

Profil zawodowy

 

 

Współpracuje z Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi oraz Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Główne dziedziny zainteresowań naukowych stanowią: głos śpiewaczy, analiza czynników ryzyka dysfonii w grupie osób zawodowo szkolących głos, analiza akustyczna głosu śpiewaczego i rehabilitacja głosu po operacjach krtani oraz po leczeniu chorób nowotworowych krtani.

 

W Szkole Zdrowego Głosu odpowiada za konsultacje merytoryczne z zakresu audiologii i foniatrii 

Doświadczenie

 

Jest autorką lub współautorką 12 artykułów w recenzowanych czasopismach oraz 26 doniesień naukowych na zjazdach. Bierze czynny udział w konferencjach i kursach szkoleniowych z dziedziny otolaryngologii, foniatrii, rynologii i audiologii.